O nasCzym zajmuje się Ecleo?

Ecleo wspomaga i inicjuje procesy zarządzania strategicznego, prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej oraz procesy rozwoju w firmach, organizacjach i instytucjach. Pomagamy rozwijać pomysły naszych klientów oraz sami ich dostarczamy.


Naszą misją jest dostarczać wiedzę i być partnerem w procesach rozwoju.

 • Dla podmiotów sektora prywatnego jesteśmy partnerem i współudziałowcem projektów.
 • Podmiotom sektora publicznego dostarczamy wiedzy o organizacji, funkcjonowaniu i procesach, jak również wspieramy realizację projektów, programów i strategii.
Działamy na terenie całej Polski, a w zakresie programów europejskich także poza granicami kraju.

Doświadczenie


Nasze dotychczasowe doświadczenia w obszarze pozyskiwania finansowania obejmują skuteczne pozyskanie środków z takich programów jak Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013, regionalne programy operacyjne (RPO), programy krajowe niezwiązane z programami operacyjnymi (np. Bon na Innowacje) i z innych źródeł.


Skutecznie kojarzymy też partnerów z sektora nauki i przemysłu. W ostatnim czasie dzięki naszym konsultantom udało się doprowadzić do zawarcia trzech partnerstw z udziałem wiodących uczelni w Polsce i polskich przedsiębiorstw.


Nasze doświadczenia obejmują również przygotowanie analiz rynkowych, analiz marketingowych i strategii rozwoju, w tym strategii rozwoju klastrów.


Oferta


Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do małych i średnich firm oraz specjalistów, naukowców a także jednostek naukowych, zainteresowanych wdrożeniem wyników prac badawczych i rozwojowych do przemysłu. Oferujemy partnerstwo w zakresie usług doradczych oraz pozyskiwanie dofinansowania na działalność badawczo-rozwojową (dla naukowców) i środków finansowych na inwestycje, działalność badawczo-rozwojową oraz działalność innowacyjną (dla przedsiębiorstw). Zajmujemy się także kojarzeniem partnerów po stronie nauki i przemysłu.


Nasza oferta dla przedsiębiorstw obejmuje w szczególności:
 • Finansowanie i wspieranie procesów inwestycyjnych i innowacyjnych:
  • efektywne pozyskiwanie środków finansowych na rozwój i inwestycje (wszelkie formalności, umowy, wnioski, analizy rynku, marketingowe, biznesplany);
  • proponowanie programów unijnych i krajowych, kojarzenie partnerów, zawiązywanie konsorcjów: jednostki naukowe + przedsiębiorstwa.
  • pomoc w nawiązaniu współpracy z podmiotami świadczącymi usługi z zakresu doradztwa transakcyjnego, finansowego oraz operacyjnego.
 • Zarządzanie projektami (rozwój w obszarze innowacji i nowych technologii) dla przedsiębiorców:
  • rozwijanie pomysłów i projektów innowacyjnych, rozwojowych oraz badawczych;
  • wdrażanie i komercjalizacja wyników prac badawczych i rozwojowych w przedsiębiorstwach, firmach produkcyjnych, etc.
Nasza oferta dla instytucji naukowych obejmuje:
 • Poszukiwanie odbiorców na innowacyjne wyniki badań, innowacyjne rozwiązania i technologie;
 • Pomoc w zdobyciu finansowania na prace badawczo-rozwojowe;
 • Pomoc w nawiązaniu współpracy z przedsiębiorstwami w celu realizacji wspólnych projektów B+R.
texture

KONTAKT

Tel.: (22) 257 86 84

ul.Raszyńska 58/11

02-033 Warszawa

NIP: 6472211368

REGON: 241860894

biuro@ecleo.pl

Ecleo wspomaga i inicjuje procesy zarządzania strategicznego, prowadzenia działalności B+R oraz działalności innowacyjnej w organizacjach. Jesteśmy partnerem w rozwoju – pomagamy rozwijać nowe pomysły klientów oraz sami ich dostarczamy.